תכניות לימוד​

תורת המדינה :

 "תורת המדינה"  שמה לה למטרה לעסוק בלימוד תורה מתוך מבט של עיצוב מדיניות ציבורית. חזונו של הרב קוק להשתית את תחיית ישראל על בסיס הקודש קורם עור וגידים. אנו לומדים תורה ודולים ממנה מדיניות.המתודה הלימודית הייחודית והאקלים החינוכי מולידים בלומדים: שייכות, חיבור, נאמנות והתמסרות, למערכת התרבותית של התורה, ובונים מוטיבציה וכלים להובלת מערכות החיים, על פי התורה.

 

אליבא  דהלכתא:

 בתכנית אליבא דהלכתא לומדים בעיון ובצורה מודרכת וממוקדת לפי תכנית מסודרת לפי נושאים. סוגיות חשובות בש"ס. כשמהראשונים העיקריים מגיעים אל הפוסקים וההלכה. הסוגיות הנלמדות הם כמה שיותר רלוונטיות לחיים המודרנים של היום. לדוגמא: אם זה הלכות שבת זה בא לידי ביטוי בגדרי פלטה חשמלית, בישול במיקרו-גל וגדרי שימוש במים חמים במתקנים החדישים. או בהלכות ברכות בהתאם לתעשיית המזון המתפתחת. מהי הברכה הראויה על מיצי פירות שונים, שוקולד, קפה, במבה, מיני חטיפים ומיני מזונות שונים. וחותרים להגיע גם לרלווטיות שלהם לחיי המרחב הציבורי. התלמידים מקבלים משנה סדורה בענין לפי הכוונתו ופסיקותיו של נשיא התכנית, מגדולי הפוסקים, הגאון הרב דוב ליאור שליט"א אשר מוסר לנו שיעור דו-שבועי ומכוון אותנו מראש למקורות החשובים. לפני כל סוגייה מקבלים הלומדים דפים עם מראי מקומות למקורות עם שאלות הכוונה ללימוד העצמי ופעמיים בשבוע מקבלים שיעור. כל שבוע לומדים בממוצע 2 סוגיות. משתדלים גם להוציא לאור חוברות עם תשובות הלכתיות שהתבררו במהלך השנה. המטרה שהלימוד יהיה ממוקד, זורם מעמיק ותכליתי. וכן שהלומד ידע מראש אלו סוגיות הוא הולך ללמוד במהלך הזמן, ובסופו יוכל להגדיר לעצמו מה הוא למד.

 

לימוד הלכה:

 דבר ה'  זו הלכה. לימוד התורה צולל לשורשי המציאות ומתוכם דולה התנהלות מעשית .בלימודי ההלכה מקבל הלומד היקף וסדרנות של תפיסת העולם ההלכתית. מסגרת הלימוד מכוונת לעמידה במבחני ההלכה של הרבנות הראשית לישראל. התכנית מותאמת אישית לכל לומד וכוללת ליווי צמוד. בתכנית העמקה בתוכני הלימוד והכוונה להצלחה במבחן. בראשות תכנית לימודי ההלכה עומד הרב יונתן מאלי

 

בקיאות:

חלק מרכזי בלימוד התורה הוא ההיקף והידיעה. תלמידי חכמים נבנים מעיון בעומקי הסוגיות ומתפיסה רחבה של מקצועות התורה השונים. בתכנית לימודי הבקיאות  לימוד על בסיס הספק קבוע ,מבחני חזרה, מלגות  ושיעורי העמקה. בראש התכנית  עומד הרב רפי ויינגרטן.

 

אמונה:

מקצוע האמונה הוא מקצוע מרכזי בלימוד התורה.עם חזרת ישראל לארצו העמיד הרב קוק מקצוע זה כמקצוע מרכזי בבנייתו של תלמיד חכם. תכנית לימודי האמונה עוסקת בבניין המבנה האמוני של התלמיד .דרך לימוד בספרי היסוד  האמוניים .בראש תכנית לימודי האמונה עומד הרב רפי וינגרטן.

ישיבת בית אורות - הר הזיתים, ירושלים