לימוד הלכה​

לימוד הלכה:

 דבר ה'  זו הלכה. לימוד התורה צולל לשורשי המציאות ומתוכם דולה התנהלות מעשית .בלימודי ההלכה מקבל הלומד היקף וסדרנות של תפיסת העולם ההלכתית. מסגרת הלימוד מכוונת לעמידה במבחני ההלכה של הרבנות הראשית לישראל. התכנית מותאמת אישית לכל לומד וכוללת ליווי צמוד. בתכנית העמקה בתוכני הלימוד והכוונה להצלחה במבחן. בראשות תכנית לימודי ההלכה עומד הרב יונתן מאלי

ישיבת בית אורות - הר הזיתים, ירושלים