אמונה

אמונה:

מקצוע האמונה הוא מקצוע מרכזי בלימוד התורה.עם חזרת ישראל לארצו העמיד הרב קוק מקצוע זה כמקצוע מרכזי בבנייתו של תלמיד חכם. תכנית לימודי האמונה עוסקת בבניין המבנה האמוני של התלמיד .דרך לימוד בספרי היסוד  האמוניים .בראש תכנית לימודי האמונה עומד הרב רפי וינגרטן.

ישיבת בית אורות - הר הזיתים, ירושלים