תורת המדינה

תורת המדינה:

 "תורת המדינה"  שמה לה למטרה לעסוק בלימוד תורה מתוך מבט של עיצוב מדיניות ציבורית. חזונו של הרב קוק להשתית את תחיית ישראל על בסיס הקודש קורם עור וגידים. אנו לומדים תורה ודולים ממנה מדיניות.המתודה הלימודית הייחודית והאקלים החינוכי מולידים בלומדים: שייכות, חיבור, נאמנות והתמסרות, למערכת התרבותית של התורה, ובונים מוטיבציה וכלים להובלת מערכות החיים, על פי התורה.

ישיבת בית אורות - הר הזיתים, ירושלים