בית המדרש​

ישיבת 'בית אורות', הוקמה ע"י הרב חנן פורת והרב בני אלון זצ"ל, לשם לימוד 'תורה גואלת', ולמען גאולת ירושלים. כצעד נוסף בגאולת ישראל, במסירות נפש, בעוז ובגבורה, הוקמה הישיבה בהר הזיתים, לזכרו של גיורא אשכנזי הי"ד, המ"פ של הרב חנן, שחרף נפשו למות על שחרור ירושלים.   כתלמידי הראי"ה קוק ובנו הרצי"ה קוק זצ"ל, הרואים בתחיה הציונית מהלך גאולה אלוקי, פעלו מייסדי הישיבה, לחידוש בית מדרש 'לתורה ויצירה באמונה', שיאיר את החיים הישראליים כולם, ויחבר שמים וארץ.  מסע הצנחנים לשחרור ירושלים ממשיך ומתעצם אל מקדש מלך עיר מלוכה, אל הבניין השלם. נבנה בית ל'אורות' הראי"ה קוק זצ"ל, המאירים את שיבת ציון ומדינת ישראל באור הקודש, לחידוש המשפט והמלוכה, הכהונה והנבואה, העבודה והמקדש.

 

הישיבה מאמינה כי התורה היא מעיין החיים לפרט ולכלל, ומנחילה תודעה זו לתלמידיה. לימוד התורה בישיבה מבקש לגלות בתורה את ערכי היסוד של החיים ועל פיהם להוביל את המציאות. לשם כך חודשה בישיבה מתודת לימוד 'תורת המדינה', המתודה בנויה  מלימוד עיון ישיבתי, ועל גביו, עיסוק בעולם הערכים של הסוגיה. מתוך מפגש ועימות, עם עולם הערכים והמשפט של מדינת ישראל, מתגלה התורה כמקור חיים, כמעצבת תרבות חיה ותוססת, וכמקור לעיצוב מדיניות ציבורית.

 

החשיפה לעולם הערכים שבבסיס הסוגיות, בונה בלב הלומד: שייכות, חיבור, נאמנות והתמסרות, למערכת התרבותית של התורה, ומוליד בו מוטיבציה וכלים להובלת כל מערכות החיים, על פי תרבות התורה. לימוד התורה כמערכת ערכים, מוביל את הלומד לתודעה חדשה, תודעה שבה, התורה מובילה את כל תחומי החיים. מעבר לקיום המעשי של התורה, התורה נעשית המצפן המוסרי והתרבותי שלאורו נלך. לימוד התורה מתוך מבט של עיצוב מדיניות, בונה בלב הלומד אחריות ומחייב דיוק והכרעה, ומחנך למעורבות חברתית, אחריות, הובלה והנהגה. התוצרים של הלימוד בלב תחושה כי התורה מאירה, רלוונטית וברת השפעה.

 

הישיבה שואפת לגדל מנהיגים, קדושים ואמיצים, "בוני ירושלים" מתוך אהבת ה' אהבת התורה אהבת ישראל ואהבת הארץ, שבקרבם. אנשים השומעים את קול נשמתם, העושים רצונם כרצון בורא עולם. בנים להקב"ה וכנסת ישראל, היודעים כי באנו לכאן ביאה שלישית על פי ה',  כיהושע וכעזרא בשעתם, שיובילו את השתתת מדינת ישראל על בסיס הקודש.

 

הישיבה שואפת ללמוד תורה כמעיין חיים לפרט ולכלל. לגדל ת"ח ,בני תורה, השותפים בפיתוח החיים הישראליים והמדינה באורחות חייהם ובעבודתם. אנשים העסוקים בעבודתם, בתיקון עולם במלכות שדי

ישיבת בית אורות - הר הזיתים, ירושלים