חזון

הישיבה שואפת ללמוד תורה כמעיין חיים לפרט ולכלל. לגדל ת"ח ,בני תורה, השותפים בפיתוח החיים הישראליים והמדינה באורחות חייהם ובעבודתם. אנשים העסוקים בעבודתם, בתיקון עולם במלכות שדי.​

ישיבת בית אורות - הר הזיתים, ירושלים